Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do mateřské školy pro rok 2015 - 2016

25. 2. 2015

             ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

                                      Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89

                          734 230 998, zstousen@seznam.cz, ičo: 71001506

 

Zápis  do  mateřské  školy

v Lázních Toušeni

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2015-2016 se uskuteční  na adrese V Ovčárně 87, Skleněná vila – přízemí, Lázně Toušeň

dne  25. 3. 2015

od 15.30 do 16.00 hodin

 

Rodiče (zákonní zástupci) při vyplňování žádosti o přijetí uvádějí pravdivé údaje. Žádost je nutné doplnit rodným číslem dítěte (popřípadě datem narození), telefonním číslem zákonného zástupce a trvalým bydlištěm dítěte.

 

K žádosti o přijetí dítěte do MŠ přikládá zákonný zástupce v den zápisu potvrzení dětské lékařky o způsobilosti dítěte navštěvovat MŠ.

( formulář je možno vyzvednout  v mateřské škole )

 

Tyto informace slouží jen a pouze pro vnitřní potřebu školy a nejsou v žádném případě předávány třetí osobě.

 

Kriteria pro přijímání dětí do mateřské školy platná pro školní rok 2015-2016

Na základě §34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdélávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitel mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitel mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti, které dovršily věk tří let.

Do MŠ se přijímají děti v tomto pořadí:

 

1. V souladu s §34 zákona 561/2004 v platném znění děti předškolního věku 5 - 6 leté s trvalým bydlištěm v městysi Lázně Toušeň

 

2. Dalším rozhodným kriteriem je věk dítěte s podmínkou trvalého bydliště v městysi Lázně Toušeň.

 

Děti z okolních obcí jsou přijímány pouze na případné doplnění volné kapacity mateřské školy.

 

MŠ si vyhrazuje právo ukončit docházku dětí do MŠ bez základních hygienických návyků a bez základů sebeobsluhy. Dále pokud dítě bez omluvy nejméně jeden měsíc nedochází do MŠ popřípadě pokud zástupce dítěte závažným způsobem narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná.

 

V Lázních Toušeni 25. února 2015

Mgr. Martin Černý