Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2016/2017 - výsledky

15. 3. 2016

Pro většinu občanů našeho městyse byl čtvrtek 11. února naprosto běžný všední den. To ovšem neplatilo pro 32 předškoláků, kteří přišli k zápisu do naší základní školy.

Vstup do školy je pro každé dítě jedním z nejdůležitějších mezníků života. Aby ho každý předškolák dobře zvládl, potřebuje být na školu dobře připraven. Zápisy do prvních tříd jsou dle platného školského zákona v zimních měsících. K samotnému nástupu do školy pak dochází zhruba 9 měsíců po absolvování zápisu. Děti tedy mají ještě spoustu času s pomocí rodičů a mateřské školy svou přípravu na základní vzdělání dokončit.

V naší škole probíhá zápis formou skupinových činností v jednotlivých učebnách. Hned v úvodu se děti navzájem představí, najdou si své místo, zorientují se ve třídě, přivítají se s paní učitelkou. Při tomto úvodním aktu pedagog sleduje, zda dítě správně mluví, nepláče, nebojí se vstoupit do kontaktu s neznámým dospělým, zda je relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování. Po té už následuje série úkolů, kde se děti projeví ve všech oblastech vzdělávání dětí předškolního věku.

Pro budoucího prvňáčka je velmi důležité, zda dokáže koordinovat pohyb ruky s tím, co vidí oči. Tato dovednost je nezbytná pro výuku čtení a hlavně psaní. Stejně tak musí předškolák rozvíjet jemnou motoriku – pohyby zápěstí a ruky včetně prstů, zafixovat si správný úchop tužky, musí se orientovat v prostoru (pravolevá orientace, určení pod, nad, před, za apod.). Další úkoly, tentokrát ověřující dovednosti potřebné hlavně při výuce čtení, jsou z oblasti sluchového a zrakového vnímání. Dítě zde porovnává obrázky, hledá drobné rozdíly či naopak shody mezi jednotlivými předměty. Rozpoznává první písmenko ve slově, vytleskává slova na slabiky.

První třída není ale jenom čtení a psaní. Dětmi velmi oblíbená skupina činností patří do oblasti předmatematických představ. Naši předškoláci při zápisu počítali, porovnávali počty prvků ve skupině, rozlišovali a třídili geometrické tvary, skládali puzzle a řešili rébusy. U všeho pěkně povídali, takže paní učitelky zkoumali, kde je ještě potřeba docvičit správnou výslovnost hlásek, vylepšit vyjadřování či stavbu vět. Závěrem ještě zazněly básničky či písničky, úkol, při kterém pedagog sleduje u dítěte schopnost zapamatovat si, utřídit myšlenku a přednést ji.

Všechny úkoly děti dokázaly splnit na velkou jedničku s hvězdičkou. Touto cestou bych chtěla poděkovat kolegyním z naší mateřské školy za perfektní přípravu dětí ke vstupu do první třídy. Děti zde získaly pevné základy, na které se nám budou v základní škole dobře stavět další patra vědění a poznávání.

Seznam registračních čísel dětí u zápisu a výsledky zde

Mgr. Ludmila Černá